Ukryj treść

Regulamin

REGULAMIN HOSTELU PUFFA LUX

 

1. Gość dokonujący rezerwacji akceptuje postanowienia Regulaminu Hostelu Karowa 31

2. Gość meldując się w hostelu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, poświadczając to podpisem na karcie rejestracyjnej.

3. Obsługa hostelu, za nieprzestrzeganie regulaminu ma prawo wymeldować gościa z hostelu bez zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.

4. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Hostel uwzględnia prośby przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.

5. Pokoje wynajmowane są na doby. Nieopuszczenie pokoju do ustalonej godziny skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak gwarancją przedłużenia pobytu.

6. Gość w dniu przyjazdu ma obowiązek uiszczenia opłaty za cały pobyt. W sytuacji skrócenia przez Gościa pobytu, opłata za nie wykorzystanie noclegi nie podlega zwrotowi.

7. Jeżeli na 2 godziny po ustalonym czasie opuszczenia pokoju i nie później niż do godziny 13.00, nie będzie możliwości skontaktowania się z wynajmującym, lub wynajmujący odmówi wyprowadzenia się z pokoju, nastąpi usunięcie jego rzeczy i przeniesienie ich do przechowalni.

8. W cenę noclegu wliczona jest pościel, internet, dostęp do łazienki oraz w pełni wyposażonej kuchni.

9. Na życzenie Gościa hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- Internet, bezprzewodowa sieć WIFi

- Korzystanie z kuchni, części wspólnych, herbaty

            - Wypożyczenie suszarki, żelazka oraz deski do prasowania

10. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, w którym znajduje się zdjęcie, adres stałego zameldowania i nr PESEL.

11. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00.

12. Chęć przyjęcia Gości w pozostałych godzinach należy zgłosić na recepcji. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponosi wynajmujący.

13. Hostel pozostaje pod całodobową opieką Agencji Solid.

14. Zachowanie wynajmującego oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej i przy pomocy ochrony lub policji usunąć taką osobę.

15. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej będzie karane grzywną w wysokości minimum 300 zł. Jeżeli to nie poskutkuje, recepcjonista ma prawo wyprosić Gościa z hostelu.

16. Hostel może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub gości, szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w hostelu lub też w inny sposób zakłóciła funkcjonowanie hostelu.

17. Hostel nie przyjmuje osób nietrzeźwych nawet w sytuacji dokonania przez nich wcześniejszej przedpłaty.

18. W pokojach i na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia, pod karą grzywny w wysokości 200 zł.

19. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, pod karą grzywny w wysokości 100 zł.

20. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy go zamknąć i zwrócić klucze na recepcji. Za zgubienie klucza pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.

21. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Cennik szkód znajduje się na recepcji.

            21a. Hostel ma prawo obciążyć gościa za wszelkie szkody oraz niszczenia lub ubytki w wyposażeniu pokoju, do 3 dni po opuszczeniu pokoju.

                        a) koszt ręcznika 50 zł

                        b) koszt suszarki 50 zł

                        c) inne szkody wyceniane są indywidualnie

22. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu.

23. W przechowalni rzeczy pozostawione będą magazynowane przez 3 miesiące lub odsyłane na koszt właściciela pod wskazany adres, pod warunkiem zgłoszenia pozostawienia jakiegoś przedmiotu w pokoju po jego opuszczeniu, najpóźniej 7 dni od daty wyjazdu.

24. Uprasza się o zachowaniu porządku i czystości w pokojach oraz wspólnych pomieszczeniach.

25. Przy rezerwacjach grupowych, to opiekunowie mają za obowiązek nadzorować poczynania wychowanków przez całą dobę.

- prosimy również o przygotowanie listy numerów do rodziców wychowanków.

- na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz tzw. Zielonych Nocy, pod karą grzywny minimum 300 zł.

26. O zwrot zaliczki za rezerwację indywidualne  można ubiegać się najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą przyjazdu.

27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używaniu urządzeń gazowych niestanowiących wyposażenia hostelu.

28. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia od strony instalacji elektrycznej, wadliwego sprzętu, złego stanu technicznego użytkowanych przedmiotów wynajmujący jest zobowiązany natychmiast poinformować personel hostelu o nieprawidłowościach i odsunąć się od ich użytkowania, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i osób trzecich.

29. Na terenie hostelu nie mogą przebywać zwierzęta.

Zapisz się na newsletter

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij